projektledning

projektledning.

Vi leder en projektgrupp internt från vårt kontor eller hos uppdragsgivaren. Vi utarbetar kravspecifikationer, strukturerar och ansvarar för riskanalyser, certifieringar och implementering.
Vi genomför även eventuella produktkalkyler mot målpriser.

Ni får tillgång till kompetenser inom:

  • Erfarna projektledare
  • Teknik
  • Konstruktion
  • Driftsättning
  • Projekt- och dokumentstyrning
  • Kostnadsbearbetning
  • Kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet

kontakta oss om ni har frågor angående projektledning.