produktutveckling

produktutveckling.

Vi erbjuder marknadsdriven produktutveckling och projektledning för bolag som inte har tid, kraft och/eller kompetens att utveckla idéer och produkter i egen regi. Vi är ert stöd i hela eller delar av processen - från design, konceptframtagning och produktutveckling till produktionsanpassning. Våra kunder kan fokusera helt på sin kärnverksamhet och få avlastning med produktutveckling av våra kompetenta medarbetare.

Att löpande förbättra och utveckla nya produkter som marknaden efterfrågar idag och imorgon är nödvändigt för alla företag för att därigenom bibehålla sina marknadsandelar och lönsamhet. Vi genomför projekten in-house eller ute hos er. Oavsett vilket så utvecklar vi era idéer till färdiga produkter.

Ni får tillgång till kompetenser inom:

  • Mekanisk konstruktion
  • Produktoptimering (VA/VE)
  • Test och verifiering
  • Beräkning och simulering
  • Projektledning
  • Industridesign

kontakta oss om ni har frågor angående produktUTVECKLING.