ce-märkning

ce-märkning.

Att CE-märka maskiner eller produkter är i de flesta fall en egenförsäkran av maskintillverkaren. Att tillämpa relevanta direktiv och standarder kräven en gedigen kunskap om aktuella direktiv och standarder. Att sedan göra en bra riskanalys och ställa samman en teknisk tillverkningsdokumentation är också kunskapskrävande.

Att även erbjuda sin personal en säker arbetsmiljö är inte bara en förutsättning för ett produktivt företag utan även ett lagkrav. Vi hjälper er med riskanalyser och åtgärdsförslag som skapar en säker och effektiv maskin och en säker arbetsmiljö som uppfyller myndigheternas krav.

Ni får tillgång till kompetenser inom:

  • Rådgivning
  • Riskanalys med stöd av CEDOC
  • Inspektion och certifiering av nya maskiner och maskinlinjer
  • Statusbedömning av befintliga maskiner och maskinlinjer

kontakta oss om ni har frågor angående ce-märkning.